XXIII Konkurs Papieski    logo ohp

Finał XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego w Wadowicach

Po raz dwudziesty trzeci w Wadowicach młodzież z całej Polski uczestniczyła w Gali Finałowej XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego, którego tytuł nawiązywał do słów św. Jana Pawła II: „Wolności nie można posiadać, wolność trzeba stale zdobywać”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Komendę Główną OHP, Małopolską Wojewódzką Komendę oraz Hufiec Pracy w Wadowicach.

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją objęli: Abp Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski, Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów, Ryszard Terlecki Wicemarszałek Sejmu RP, Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki, Małgorzata Zwiercan Komendant Główny OHP, ks. Prałat Jarosław Sroka Duszpasterz Krajowy OHP, Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski, Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego, Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa, Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty, prof. dr hab. Piotr Borek Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Eugeniusz Kurdas Starosta Wadowicki, Bartosz Kaliński Burmistrz Wadowic. Patronat medialny objęli: Dziennik Polski, TVP 3 Kraków, Radio Plus, Kraków.pl, Hejnał Oświatowy, Wychowawca, portal suski.DlaWas.info. W dniu 6 czerwca uroczystość rozpoczęła się od Mszy świętej w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach, której przewodniczył Biskup Pomocniczy Damian Muskus przy asyście ks. Rafała Bobka - Małopolskiego Duszpasterza OHP oraz ks. Kanonika Jarosława Żmii - Proboszcza Parafii. W homilii wygłoszonej do zebranych bp Damian Muskus nawiązał do hasła konkursu i tłumaczył, że ważna jest wolność, którą tworzymy w naszych sercach, gdy opowiadamy się po stronie dobra, gdy dobro drugiego człowieka stawiamy ponad nasze osobiste.

– Minęło ćwierć wieku od tego czasu, a słowa te nabierają coraz większej mocy i aktualności nie tylko w kontekście wolności udręczonego totalitarną przemocą narodu. Papież mówił o wolności, która nie jest oczywista jak chleb na stole czy powietrze, którym oddychamy – podkreślał.

Jak zauważył, nie chodzi tu o wolność w znaczeniu politycznym.

– Chodzi o taką wolność, którą tworzymy w naszych sercach, gdy opowiadamy się po stronie dobra, gdy dobro drugiego człowieka stawiamy ponad nasze osobiste dobro – tłumaczył.

Na zakończenie nabożeństwa Wojewódzki Komendant MWK OHP - Paweł Leśniak podziękował ks. Biskupowi za przybycie i skierowane słowo, a także wręczył pamiątkowy obraz pracy tegorocznego laureata konkursu. Po Mszy Świętej zgromadzeni przeszli pod pomnik św. Jana Pawła II zlokalizowany na wadowickim rynku, gdzie delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Po wspólnej fotografii uczestnicy uroczystości udali się do Wadowickiego Centrum Kultury.

W Gali Finałowej wzięli udział Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki Włodzimierz Bernacki, Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz, Małopolski Wicekurator Oświaty Halina Cimer, Dyrektor Instytutu Malarstwa UP prof. dr hab. Piotr Jargusz, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Arkadiusz Psica, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Bożena Rążewska, Burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński, Wicestarosta Wielicki Henryk Gawor, Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Brzesko Krzysztof Madejski, Komendant Szkoły Aspirantów Straży Pożarnej w Krakowie Adam Chwała, Zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów Straży Pożarnej w Krakowie Robert Cieśla, Zastępca Kierownika Promocji Starosty Powiatu Wadowickiego Anna Walas-Nowak, kierownik działu promocji Uniwersytetu Pedagogicznego Adam Gliksman, przedstawiciele samorządów, Wojewódzcy Komendanci, dyrektorzy szkół, dyrektorzy Centrów Kształcenia i Wychowania, sponsorzy, pracodawcy, laureaci wraz z opiekunami. Zgromadzonych gości powitał Wojewódzki Komendant MWK OHP Paweł Leśniak. Dyrektor Biura Komendanta Głównego OHP Aleksandra Mietlicka w imieniu Komendanta Głównego Małgorzaty Zwiercan odczytała list gratulacyjny za wspólne 27 lat pracy i zapoczątkowanie Konkursu Papieskiego pani Jolanty Zacny oraz została wręczona jej odznaka. W dalszej kolejności głos zabrali zaproszeni goście.

– Dziedzictwo nauczania świętego Jana Pawła II to niekończące się źródło odpowiedzi na pytania, z jakimi w sposób szczególny mierzą się osoby młode. Podtrzymywanie tego dziedzictwa i rozpowszechnianie nieprzeniknionej głębi rozmyślań polskiego papieża, jest wezwaniem dla nas wszystkich. Tym bardziej docenić należy Ogólnopolski Konkurs Papieski, który rokrocznie cieszy się niemalejącym zainteresowaniem – mówił I Wicewojewoda Małopolski, Ryszard Pagacz.

Krótki komentarz do werdyktu wygłosił przewodniczący Jury prof. Piotr Jargusz - Dyrektor Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, który wyraził podziw dla młodzieży za nadesłane prace.

Kulminacyjnym punktem gali było ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz nagród w kategorii fotografia i plastyka. W Konkursie nagrodzono 59 laureatów - uczestników Ochotniczych Hufców Pracy oraz młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Następnie dokonano uroczystego otwarcia wernisażu i rozdania okolicznościowych, pamiątkowych albumów.

Jak co roku, organizatorzy przedsięwzięcia mogli liczyć na pomoc patronów i sponsorów, którzy ufundowali wyjątkowe i wartościowe nagrody.

W części artystycznej zaproszeni goście uroczystości podziwiali występy uczestników Hufca Pracy w Starym Sączu, Hufca Pracy w Skomielnej Białej oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Nowym Sączu.

Wszystkie nagrodzone prace można podziwiać na stronie internetowej: konkurs-papieski.com.

Fot. 1 Fot. 2 Fot. 3 Fot. 4 Fot. 5 Fot. 6 Fot. 7 Fot. 8 Fot. 9 Fot. 10

Fot. 1-10 Zdjęcia z Finału XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego

Tekst – Dorota Paździora
Zdjęcia – Radosław Domański


Gala finałowa XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego

Serdecznie zapraszamy laureatów wraz z opiekunami do udziału w uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się 6 czerwca 2023 r. w Wadowickim Centrum Kultury przy ul. Teatralnej 1 w Wadowicach. Uroczystość poprzedzona będzie Mszą Św. pod przewodnictwem Biskupa Damiana Muskusa w Bazylice Ofiarowania NMP w Wadowicach Rynek, godzina 10:00
po mszy świętej – Złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem Świętego Jana Pawła II.
Wspólne zdjęcie
11.30 – Uroczyste otwarcie Gali Finałowej Konkursu – Wadowickie Centrum Kultury, Wadowice, ul. Teatralna 1 (wręczenie nagród i dyplomów)
13.00 – Otwarcie wystawy


XXIII Ogólnopolski Konkurs Papieski rozstrzygnięty

„Wolności nie można posiadać, wolność trzeba stale zdobywać” - Święty Jan Paweł II. Tak brzmiał temat tegorocznego XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego, w którym uczestniczyli młodzi artyści - uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy oraz uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego kraju.

Celem konkursu było przede wszystkim uświadomienie młodym ludziom znaczenia wolności i ukazanie jej w różnych aspektach życia człowieka. Ważnym elementem było przypomnienie i wskazanie młodzieży ponadczasowych oraz uniwersalnych wartości płynących z nauczania Świętego Jana Pawła II. Jak młodzi artyści zinterpretowali przesłanie konkursu mogła się przekonać Komisja Konkursowa, której posiedzenie odbyło się 16 maja w Wadowicach. Na konkurs wpłynęły 643 prace, w tym 326 fotograficznych i 317 plastycznych. Komisja w składzie:

  • prof. dr hab. Piotr Jargusz Dyrektor Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie - przewodniczący oraz
  • Czesław Czapliński fotograf,
  • Paweł Leśniak Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP w Krakowie,
  • Beata Pabian-Mikuła I Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Małopolskiej WK OHP w Krakowie,
  • Jolanta Król II Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Małopolskiej WK OHP,
  • ks. Rafał Bobek Duszpasterz Małopolskiej WK OHP w Krakowie,
  • Ewa Opałek-Śnieg Kierownik Zespołu kształcenia i wychowania Małopolskiej WK OHP,
  • Dorota Paździora p.o Komendanta Hufca Pracy w Wadowicach,
  • Marek Brzeźniak grafik,
  • Jerzy Kozak plastyk,
dokonała oceny prac, biorąc pod uwagę wartości artystyczne, oryginalność oraz zgodność z tematem.
Lista alfabetyczna nagrodzonych
Wyłonieni laureaci zostaną zaproszeni do udziału w uroczystej gali finałowej, która odbędzie się 6 czerwca w Wadowicach. Dla młodych twórców przygotowano cenne nagrody. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace znajdą się w corocznie wydawanym albumie pokonkursowym. Niesłabnące zainteresowanie Konkursem jest dowodem ogromnej otwartości młodzieży na nauczanie i wielki autorytet Papieża Polaka.

Fot. 1 Fot. 2 Fot. 3 Fot. 4 Fot. 5 Fot. 6

Fot. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Komisja konkursowa w trakcie oceny prac XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego

Tekst – Dorota Paździora
Zdjęcia – Radosław Domański

« 1 2 3 4 5 6 7 »
Wojciech Badura MWK OHP 2021

Powered by w3.css