XVIII KONKURS PAPIESKI

„Przyjmuję”. 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża

O nas...

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

OHP wykonują zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania.  


JEDNOSTKI OHP PODEJMUJĄ DZIAŁANIA W ZAKRESIE:

  • wychowania, profilaktyki i resocjalizacji młodzieży zagrożonej marginalizacją i niedostosowanej społecznie, w tym realizacja programów edukacyjnych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych,
  • umożliwienia uczestnikom OHP uzupełnienia wykształcenia ogólnego oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych,
  • organizowania imprez kulturalno – oświatowych, kół zainteresowań oraz innych form spędzania czasu wolnego,
  • współpracy z młodzieżowymi biurami pracy i urzędami pracy w znalezieniu zatrudnienia dla uczestników i absolwentów OHP,
  • współpracy z rodzinami, szkołami, placówkami wychowawczymi, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, pracodawcami, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi w celu ułatwienia integracji młodzieży ze środowiskiem.


Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie organizuje XIV Konkurs Fotograficzny i Plastyczny o randze międzynarodowej poświęcony polskiemu Papieżowi Błogosławionemu Janowi Pawłowi II pt. „KANONIZACJA JANA PAWŁA II”, przeznaczony dla uczestników OHP oraz młodzieży szkolnej z Polski i z zagranicy. Tegoroczny konkurs jest wyjątkowy ze względu na kanonizację Błogosławionego Jana Pawła II. Jest jednym z większych przedsięwzięć promujących myśl Jana Pawła II w Polsce i poza jej granicami.

Celem konkursu jest również kształtowanie postaw sprzyjających poszanowaniu zasad uczciwej i zdrowej rywalizacji. W kolejnej odsłonie przedsięwzięcia pragniemy zwrócić uwagę młodego człowieka na znaczenie słowa: świętość w kontekście postawy, nauki i życia patrona Ochotniczych Hufców Pracy Jana Pawła II oraz na osiągniętą przez Niego doskonałość moralną w stopniu heroicznym. Uroczysta gala finałowa, połączona z wręczeniem nagród, odbędzie się 12 czerwca 2014 r. w Wadowicach.