XVIII KONKURS PAPIESKI

„Przyjmuję”. 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża.

Artykuły

Nowa Strona

Rok 2013

Temat XIII edycji Konkursu „Jan Paweł II świadek i nauczyciel wiary”. Myślą przewodnią była wiara w kontekście postawy oraz nauk Jana Pawła II, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania praw bliźniego, ludzi słabszych, biednych, chorych i dzieci. Przesłaniem towarzyszącym artystom były słowa Jana Pawła II: „Czyny przemawiają więcej niż słowa, jesteście wezwani do świadczenia waszym życiem na co dzień, że naprawdę wierzycie w to, że Jezus Chrystus jest Panem.”


Rok 2012

Temat XII edycji Konkursu „Kościół naszym domem” zwracał uwagę młodych ludzi na znaczenie słowa Kościół w kontekście rodziny, parafii, opieki i pomocy słabszym, starszym, a także postawy wobec życiowych wyborów. Przesłaniem towarzyszącym artystom były słowa Jana Pawła II „Kościół to Chrystus żyjący w nas wszystkich”.

Rok 2011

Myślą przewodnią XI edycji Konkursu pt.„Wolność i Odpowiedzialność – nauki Jana Pawła II w naszych sercach” była wolność, która jest przede wszystkim darem dla człowieka, a także ogromną odpowiedzialnością, wymagającą dokonywania mądrych, uczciwych wyborów oraz poszukiwania właściwych dróg życiowych.

Rok 2010

X Jubileuszowa edycja Konkursu była odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego, jakie wygłosił w Starym Sączu w roku 1999, podczas Pielgrzymki do Ojczyzny. Mówił wówczas: „Bracia i siostry, nie lękajcie się chcieć świętości! Nie lękajcie się być świętymi!”. W 2010 roku młodzi twórcy, uczestnicy Konkursu Papieskiego zmierzyli się z tematem: „Świętym być – różne drogi do świętości”.

Rok 2009

Tematem IX Konkursu była „Rodzina fundamentem pokolenia JPII”, rodzina, której ogromne znaczenie i wartość podkreślał Papież Polak      w swoich naukach przez cały wielki pontyfikat.

Rok 2008

VIII edycja Konkursu pt. „Młodość jako dar – Pokolenie JP II” poświęcona była młodości „(…) bo młodość jest wielkim darem Bożym, która jest piękna i trudna, od której nie można uciec, bo wchodzi w życie człowieka siłą faktu w odpowiednim czasie. Można tylko ją rozegrać (…)”, jak mówił Ojciec Święty Jan Paweł II - w Krakowie, w czerwcu 1987 r.

Rok 2007

Tematem VII Konkursu była „Miłość do człowieka w nauczaniu Jana Pawła II”. Wykładnia tego słowa towarzyszyła nam od Jego pierwszej książki, pierwszej homilii jako Papieża, przez całe życie i dzieło Ojca Świętego. Była, jest i będzie wielkim, ponadczasowym przesłaniem.

Rok 2006

Temat VI edycji Konkursu „Nie lękajcie się - jako motto pontyfikatu Jana Pawła II”, zawarty został w pierwszej homilii wygłoszonej z okazji inauguracji pontyfikatu w Watykanie 22 października 1978 r. „Nie lękajcie się” stało się myślą przewodnią całego życia Jana Pawła II i jedną  z najważniejszych nauk, jakie kierował do młodzieży Ojciec Święty.

Rok 2005

V Konkurs w 2005 r. pt. „Bóg, Honor, Ojczyzna w nauczaniu Jana Pawła II” w sposób niezamierzony stał się, w obliczu śmierci Ojca Świętego, swoistym memento wobec całego dorobku Papieża, szczególnie w wątku dotyczącym na­uczania młodzieży i odniesień do historii Polski i tożsamości narodowej. Otrzymaliśmy błogosławieństwo od Ojca Świętego, co potraktowaliśmy jako przesłanie upoważniające do kontynuacji Konkursu, by w ten sposób wyrazić naszą wdzięczność Papieżowi Janowi Pawłowi II.

Rok 2004

W IV edycji Konkursu w 2004 roku pt. „Wizja człowieka w nauczaniu Jana Pawła II” obok fotografii, powróciliśmy do początków, poszerzając formułę o twórczość plastyczną, co spotkało się z bardzo pozytywną reakcją młodych twórców.

Rok 2003

Przesłaniem III Konkursu pt. „Jan Paweł II w służbie Bogu i człowiekowi” było pokazanie życia i zachowań człowieka, a także wytworów jego działalności: materialnych, użytkowych i artystycznych, pokazujących bądź symbolizujących wpływ nauczania Ojca Świętego.

Rok 2002

W roku 2002 odbył się II Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny pt. „Dziękujemy Ci Ojcze”. Jego założeniem była prezentacja dzieł materialnych i artystycznych związanych z Osobą i dziełem Ojca Świętego – dedykowanych Papieżowi lub nazwanych Jego imieniem. Dla tamtej edycji Konkursu otrzymaliśmy - co sobie szczególnie cenimy – specjalne błogosławieństwo od Jana Pawła II. Dzięki pomocy i życzliwości wielu osób, firm i instytucji pozyskaliśmy cenne nagrody, a także wydaliśmy pierwszy album pokonkursowy.

Rok 2001

W roku 2001 zorganizowany został I Małopolski Konkurs Fotograficzny pt. „Śladami Pielgrzymek Ojca Świętego” adresowany do uczestników OHP w całej Polsce oraz młodzieży szkolnej z Małopolski.

Rok 2000

W maju roku 2000 z okazji 80. urodzin Ojca Świętego kadra 6-11 Hufca Pracy w Wadowicach zorganizowała Konkurs Plastyczny i Konkurs Wiedzy o Papieżu pt. „Jan Paweł II - Polak - Pielgrzym".