XXI Konkurs Papieski    logo ohp

FINAŁ XIX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PAPIESKIEGO W WADOWICACH

W dniu 4 czerwca w Wadowicach miało miejsce uroczyste wręczenie nagród laureatom XIX Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego pt. „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” organizowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy dla uczestników OHP oraz młodzieży szkolnej z całej Polski.

Gala finałowa rozpoczęła się od Mszy Świętej w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach, której przewodniczył Metropolita Krakowski Arcybiskup Marek Jędraszewski przy asyście duszpasterza krajowego OHP ks. prałata Jarosława Sroki, ks. Rafała Bobka małopolskiego duszpasterza OHP, ks. infułata Jakuba Gila i ks. infułata Stanisława Jaśkowca. W homilii wygłoszonej do zebranych Arcybiskup przypomniał przemówienie wygłoszone przez Papieża Polaka w Wadowicach, a mówiące o istocie wartości, które każdy nosi w sobie i powinien przekazywać światu. Na zakończenie nabożeństwa Komendant Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Krzysztof Świerczek wraz z młodzieżą złożył podziękowanie Metropolicie Krakowskiemu za przybycie i skierowane słowa. Po mszy świętej zgromadzeni przeszli pod pomnik św. Jana Pawła II zlokalizowany na wadowickim rynku, gdzie delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Po wspólnej fotografii uczestnicy uroczystości udali się do Wadowickiego Centrum Kultury. Zgromadzonych laureatów, sponsorów oraz zaproszonych gości przywitała Jolanta Zacny Komendant Hufca Pracy w Wadowicach oraz Krzysztof Świerczek Wojewódzki Komendant OHP w Krakowie. Następnie zabrał głos Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut, który pogratulował nagrodzonym i zachęcił młodzież do czerpania z ponadczasowych i uniwersalnych wartości płynących z bogatego nauczania Św. Jana Pawła II. Słowo do zebranych skierowali również Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec, Małopolski Wicekurator Oświaty Halina Cimer oraz Burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński. Krótki komentarz do werdyktu wygłosił przewodniczący Jury XIX Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego prof. Piotr Jargusz z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, który wyraził podziw dla młodzieży za jakość i przesłanie artystyczne prac. Na Konkurs wpłynęło 489 prac, w tym 389 prac uczestników Ochotniczych Hufców Pracy (226 fotograficznych, 163 plastycznych), 100 prac młodzieży szkolnej (19 fotograficznych, 81 plastycznych). Dokonując oceny, Komisja Konkursowa brała pod uwagę: zgodność tematu pracy z tematyką Konkursu, wartość artystyczną pracy, oryginalność podejścia do tematu, samodzielność wykonania, estetykę. Ogółem nagrodzono 50 osób. Jak co roku organizatorzy Konkursu mogli liczyć na pomoc patronów i sponsorów, którzy ufundowali piękne nagrody w postaci laptopów, tabletów, smartfonów, aparatów fotograficznych, albumów książkowych i wielu innych wartościowych rzeczy. W części artystycznej galę finałową uświetnił występ laureatów Festiwalu Twórczości Artystycznej „Wiosna Kulturalna OHP” z hufców pracy w Oświęcimiu, Limanowej i Skomielnej Białej. Po wręczaniu nagród dokonano uroczystego otwarcia wernisażu. Goście i młodzi artyści mogli podziwiać wystawę prac fotograficznych i plastycznych oraz otrzymali na pamiątkę okolicznościowy album zawierający nagrodzone prace i logo wspierających konkurs. Na zakończenie laureaci i goście zostali zaproszeni do zwiedzania Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II.

Protokół z XIX Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego

Relacja z Mszy Świętej

Msza Święta w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach
      pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Msza Święta w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach
    pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Msza Święta w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach
      pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego

Fot. 1, 2, 3 Msza Święta w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego

Złożenie kwiatów pod pomnikiem Św. Jana Pawła II Złożenie kwiatów pod pomnikiem Św. Jana Pawła II

Fot. 4, 5 Złożenie kwiatów pod pomnikiem Św. Jana Pawła II

Pamiątkowe zdjęcie

Fot. 6 Pamiątkowe zdjęcie

Otwarcie gali finałowej przez Wojewódzkiego Komendanta OHP Krzysztofa Świerczka

Fot. 7 Otwarcie gali finałowej przez Wojewódzkiego Komendanta OHP Krzysztofa Świerczka

Przemówienie Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta

Fot. 8 Przemówienie Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta

Wręczanie nagród laureatom konkursu Wręczanie nagród laureatom konkursu Wręczanie nagród laureatom konkursu Wręczanie nagród laureatom konkursu Wręczanie nagród laureatom konkursu Wręczanie nagród laureatom konkursu Wręczanie nagród laureatom konkursu Wręczanie nagród laureatom konkursu Wręczanie nagród laureatom konkursu Wręczanie nagród laureatom konkursu

Fot. 9-18 Wręczanie nagród laureatom konkursu

Wręczanie nagród laureatom konkursu

Fot. 19 Wernisaż prac konkursowych

Tekst – Dorota Paździora

Zdjęcia – Agnieszka Samek, Radosław Domański

Na Konkurs wpłynęło 489 prac fotograficznych i plastycznych. Komisja konkursowa obradowała w składzie: prof. Piotr Jargusz z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (przewodniczący), Krzysztof Świerczek – Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP, Marek Brzeźniak – grafik, Jerzy Kozak – artysta plastyk, ks. Rafał Bobek – Duszpasterz Małopolskiej WK OHP, Jolanta Zacny – komendant wadowickiego Hufca Pracy oraz Ewa Opałek-Śnieg – kierownik Zespołu ds. kształcenia i wychowania Małopolskiej WK OHP. Jury, przy ocenie prac, brało pod uwagę wartości artystyczne, oryginalność oraz zgodność z tematem konkursu. Laureaci Konkursu zostaną zaproszeni przez organizatorów do udziału w uroczystej gali finałowej, która odbędzie się 4 czerwca w Wadowickim Centrum Kultury. Organizatorzy przygotowali dla młodych twórców cenne nagrody. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione dzieła znajdą się w corocznie wydawanym albumie pokonkursowym. Nazwiska autorów najlepszych prac zostaną zamieszczone w kolejności alfabetyczne na stronie www.ohp.pl oraz malopolska@ohp.pl. Niesłabnące zainteresowanie Konkursem jest dowodem ogromnej otwartości młodzieży na nauczanie i wielki autorytet Papieża Polaka.

Komisja ocenia prace od lewej: Jerzy Kozak – artysta plastyk, Marek Brzeźniak – grafik, Jolanta Zacny – komendant 6-11 HP Wadowice

Komisja ocenia prace od lewej: Jerzy Kozak – artysta plastyk, Marek Brzeźniak – grafik, Jolanta Zacny – komendant 6-11 HP Wadowice

Komisja podczas pracy

Komisja podczas pracy

Od lewej: ks. Rafał Bobek – Duszpasterz Małopolskiej WK OHP, Jerzy Kozak – artysta plastyk, prof. Piotr Jargusz z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Krzysztof Świerczek – Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP, Ewa Opałek-Śnieg – kierownik Zespołu ds. kształcenia i wychowania Małopolskiej WK OHP, Marek Brzeźniak – grafik, Jolanta Zacny – komendant 6-11 HP Wadowice

Od lewej: ks. Rafał Bobek – Duszpasterz Małopolskiej WK OHP, Jerzy Kozak – artysta plastyk, prof. Piotr Jargusz z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Krzysztof Świerczek – Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP, Ewa Opałek-Śnieg – kierownik Zespołu ds. kształcenia i wychowania Małopolskiej WK OHP, Marek Brzeźniak – grafik, Jolanta Zacny – komendant 6-11 HP Wadowice

« 1 2 3 4 5 6 7 »