XIX Konkurs Papieski    logo ohp


Laureaci XIX Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego

Kategoria – Uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy

Kategoria – młodzież szkolnaNa Konkurs wpłynęło 489 prac fotograficznych i plastycznych. Komisja konkursowa obradowała w składzie: prof. Piotr Jargusz z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (przewodniczący), Krzysztof Świerczek – Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP, Marek Brzeźniak – grafik, Jerzy Kozak – artysta plastyk, ks. Rafał Bobek – Duszpasterz Małopolskiej WK OHP, Jolanta Zacny – komendant wadowickiego Hufca Pracy oraz Ewa Opałek-Śnieg – kierownik Zespołu ds. kształcenia i wychowania Małopolskiej WK OHP. Jury, przy ocenie prac, brało pod uwagę wartości artystyczne, oryginalność oraz zgodność z tematem konkursu. Laureaci Konkursu zostaną zaproszeni przez organizatorów do udziału w uroczystej gali finałowej, która odbędzie się 4 czerwca w Wadowickim Centrum Kultury. Organizatorzy przygotowali dla młodych twórców cenne nagrody. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione dzieła znajdą się w corocznie wydawanym albumie pokonkursowym. Nazwiska autorów najlepszych prac zostaną zamieszczone w kolejności alfabetyczne na stronie www.ohp.pl oraz malopolska@ohp.pl. Niesłabnące zainteresowanie Konkursem jest dowodem ogromnej otwartości młodzieży na nauczanie i wielki autorytet Papieża Polaka.

Komisja ocenia prace od lewej: Jerzy Kozak  –  artysta plastyk, Marek Brzeźniak – grafik, Jolanta Zacny – komendant 6-11 HP Wadowice

Komisja ocenia prace od lewej: Jerzy Kozak – artysta plastyk, Marek Brzeźniak – grafik, Jolanta Zacny – komendant 6-11 HP Wadowice

Komisja podczas pracy

Komisja podczas pracy

Od lewej: ks. Rafał Bobek – Duszpasterz Małopolskiej WK OHP, Jerzy Kozak  –  artysta plastyk, prof. Piotr Jargusz z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Krzysztof Świerczek – Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP, Ewa Opałek-Śnieg – kierownik Zespołu ds. kształcenia i wychowania Małopolskiej WK OHP, Marek Brzeźniak – grafik, Jolanta Zacny – komendant 6-11 HP Wadowice

Od lewej: ks. Rafał Bobek – Duszpasterz Małopolskiej WK OHP, Jerzy Kozak – artysta plastyk, prof. Piotr Jargusz z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Krzysztof Świerczek – Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP, Ewa Opałek-Śnieg – kierownik Zespołu ds. kształcenia i wychowania Małopolskiej WK OHP, Marek Brzeźniak – grafik, Jolanta Zacny – komendant 6-11 HP Wadowice

« 1 2 3 4 5 6 7 »
Wojciech Badura MWK OHP 2019

Powered by w3.css